Ett lejon som opereras för starr ~ 1892

Den 18 dennes opererades en blind lejoninna i Kristiania Tivoli av en ögonläkare från Drammen, biträdd av en djurläkare i Kristiania.

Efter mycket besvär lyckades man bedöva lejoninnan (därtill åtgick 1100 gram kloroform; för en människa används 25 och för en häst 60 gram).

Ögonsjukdomen som lejoninnan led av var starr. Hon befinner sig efter operationen mycket väl.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!