Notiser

Den förste svenske lokomotivföraren i Sverige avled häromdagen i Nora, 76 år gammal. Hans namn var Gustaf Josefsson. Åren 1853–1856 förde han på Nora–Ervalla-banan grustågslokomotivet ”Förstlingen” • Sörmlänningen, 1892

Paganinis kvarlevor har uppgrävts ur Campo Santo i Parma. Den store violinistens kropp, särskilt huvudet, var så väl konserverad att den döde genast igenkändes. Paganini avled 1804 • Söndagsnotiserna, 1895

Terpentin i en dosis av 20 eller 30 droppar skulle inte endast befria från huvudvärk utan utövar på ett märkvärdigt sätt ett lugnande inflytande på nervsystemet • Svärdet och Bikupan, 1889

En timmerman nedföll med yxan i handen från en takås och krossades. Det var i Irland. ”Ack, så väl, att han inte gjorde sig illa med yxan”, sade en närvarande; ”det var då en riktig lycka.” • Sveriges Tjenstelista, 1883

Från Kansas berättas den högst sällsamma händelsen att en oxdrivare vid namn D. Meisenthaler från Whitstone i Kansas blivit dödad av en meteor. Mannens kropp ska ha varit förfärligt stympad • Upland, 1880

Påvens kassör och handsekreterare har nyligen försvunnit från Rom jämte den kontanta kassan, uppgående till 700,000 francs • Upland, 1880

I skogen mellan Loslau och Rybrik i preussiska distriktet Oppeln är nyligen funna 11 personer, tillhörande ett zigenarband, sittande ihjälfrusna runt omkring den nästan slocknade elden • Upland, 1880

Blodiglar kostar 50 öre stycket på apoteket i Tierp och på Löfsta medikamentsförråd • Upland, 1879

Orgelnisten C.G. Lundegren har erhållit en kaffeservis av nysilver samt 40 kronor för 33 års trogen tjänst • Upland, 1879

Medel mot heshet. Ett par sockerbitar och ett stycke smör, stort som en nöt, läggs i ett vanligt dricksglas och begjuts av ett vinglas god rom, varefter glaset fylls med kokande vatten ~ Skånska Veckobladet, 1890

error: Content is protected !!