En ny borrmaskin ~ 1890

”The Ainley-Oakers Square Drilling Machine” är benämningen på en ny borrmaskin, som är i stånd att borra så väl runda som kantiga hål i trä, järn och andra metaller.

Denna maskin, vars spindel rör sig i likhet med en vanlig borrmaskins, består av två delar, den yttre, rörande sig i ett kulformigt lager och överst försedd med ett drifthjul, ansatt med spiralfjädrar och arbetande i en mall av samma form, som det hål man önskar borrat. Den inre spindeln omsluter själva borrstålet. Man kan alltså med denna maskin borra olika slags hål, runda, elliptiska 4, 6 & 8-kantiga m.m. beroende blott på mallens form.

Maskinen är ställbar, så att hålets storlek kan med yttersta noggrannhet varieras och samma maskin borra olika stora hål, vadan den bör bli av stor nytta för mekaniska verkstäder, där ett stort antal hål med mångkanter är behövda för olika ändamål, helst som det med denna maskin går lika fort att borra fasonerade som runda hål.

De kostar från 20 pund st. till 120 pund st. per stycke och drivs lätt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!