Kinesiskt blodkitt ~ 1889

Kinesiskt blodkitt består av friskt svinblod, kalk och lite alun, och kineserna bestryker kistor, trälårar, papper m.m med detta för att göra dem ogenomträngliga för vätskor.

Rörkorgar som invändigt och utvändigt bestryks med detta kitt blir så fullkomligt täta att de till och med kan användas till att transportera oljor i.

Sammansättningen av kittet är fyra delar släckt kalk, fyra delar friskt svinblod och lite alun, som blandas ihop till en degig massa som stryks på föremålen med en pensel två eller flera gånger, dock med iakttagande av att man låter det torka mellan varje strykning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!