Hur mycket pengar finns det på jorden? ~ 1895

Denna intressanta fråga torde ock vara en av de mest svårlösta.

Förenta staternas myntdirektör har såtillvida besvarat frågan, att han sökt räkna ut antagliga beloppet av på jorden befintligt myntat guld och silver. Det resultat han kommit till är att för närvarande skulle samtliga på jorden kurserande guldmynt representera ett värde av cirka 15 miljarder kronor. Om alla dessa sammansmälts skulle de kunna formas till en kub vars höjd, längd och bredd för vardera utgjorde 685 meter.

Frankrike anses av alla länder äga mest myntat guld och silver, nämligen för 6 à 6 ½ miljarder kronor. Därnäst kommer i tur och ordning Förenta staterna, Storbritannien och Tyskland.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!