Åtskilligt om människan ~ 1892

Gifta personer lever längre än ogifta, de lugna och flitiga längre än de häftiga och lata och civiliserade nationer längre än ociviliserade. Storväxta människor kan i allmänhet njuta av ett längre liv än kortväxta.

Kvinnorna har större utsikter att uppnå 50 år än männen, men därefter har de kortare livslängd.

Förhållandet mellan gifta och ogifta personer är 75 till 1000.

Barn som föds om våren har starkare kroppskonstitution än de som föds de andra årstiderna. Födelser och dödsfall timar i hela världen oftare om natten än om dagen.

För närvarande talas 3000 språk av jordens folk, då däremot trosbekännelserna inte uppgår till mer än 1000.

De manliga varelsernas antal är ungefär lika med de kvinnligas.

Livslängden är i medeltal 33 år. En fjärdedel av jordens befolkning dör före uppnådda 27 år. Av ett tusen människor lever blott en till hundra år, och blott sex uppnår sextiofem års ålder.

Jordens hela folkmängd är över 1 400 000 000, varav 35 214 000 dör varje år, 96 480 varje dag, 4020 varje timme, 67 varje minut och 1 plus en bråkdel varje sekund.

De nyföddas antal uppgår däremot till 36 792 000 på ett år, 100 800 på en dag, 4200 på en timme, 70 på en minut och 1 plus en bråkdel på en sekund.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!