Välluktande pomada av blommor ~ 1890

Man smälter ¼ – ½ kilo färskt, gott svinister och silar det genom en hårsikt i friskt brunnsvatten, som tillsätts med två till tre nypor koksalt och lika så mycket pulveriserad alun. Härigenom kornar sig fettet och befrias från vidfästande blod och hinnor. Processen måste återupprepas tre till fyra gånger, tills fettet blir fullkomligt rent.

Därefter tvättar man det grundligt i friskt vatten och smälter det ånyo samt låter det stå i ett kärl i spisen, så att det håller sig flytande.

I den flytande massan lägger man ned så mycket blommor eller blomblad (törnrosblad osv. tagna av blommande buskar eller örter) som fettet kan betäcka, låter dem ligga kvar ett dygn, silar ur fettet och tillsätter nya blommor.

Fortsätter man härmed en vecka, så erhåller man en så fint parfymerad pomada att maken knappt står att få i handeln.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!