Hur mycket mynt finns det i världen ~ 1892

Hur mycket mynt finns det i världen, är en fråga som intresserar alla.

Direktören för Förenta staternas myntverk har räknat ut att om man tar dollarn till myntenhet, uppgår det kapital av klingande mynt som för närvarande cirkulerar i världen till 3727 miljoner dollars i guldmynt och 3820 miljoner i silvermynt.

Det myntrikaste landet är Frankrike som har 900 miljoner dollars i guld och 700 miljoner i silvermynt, därnäst kommer Förenta staterna med respektive 700 och 480 miljoner, Storbritannien med 550 och 100 miljoner och Tyskland med 500 och 145 miljoner. Närmast efter dem följer i denna ordning Spanien, Österrike-Ungern, Turkiet, Holland, Schweiz och Grekland.

Man må dock inte tro att alla dessa skatter går i arv från släkte till släkte. Nej, de nöts så av tidens tand att tex. av antikens guldmynt nu knappt finns nämnvärda summor kvar och om några årtusenden ska de miljarder som nu cirkulerar vara borta.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!