Arsenikhaltiga tapeter – en skamlig näring ~ 1893

Under ett par år har en bekant familj härstädes så småningom förgiftats av arsenikhaltiga tapeter. Dessa hade av husvärden inköpts under säljarens försäkran om deras giftfrihet och misstänkte inte att denna försäkran inte var tillförlitlig.

Under sistlidna juli månad försämrades mannens hälsa i oroväckande grad och då någon annan rimlig sjukdomsorsak än luften som under nätterna inandades ej kunde uttänkas, beslöts det att låta undersöka tapeterna i sängkammaren.

Nu fanns genast lösningen på gåtan. Tapeterna innehöll nämligen så mycket gift att de i handeln var förbjudna. Ett annat rum valdes då till sängkammare, men huvudvärken, sömnlösheten samt värken kring ögonen fortfor, med åtföljande kallsvett och mattighet, varjämte en ärg- eller vitlöksartad smak i munnen om morgnarna märktes ännu starkare än förut.

Även tapeterna i detta rum blev därför undersökta och med samma resultat: i handeln förbjudna.

Ännu ett rum undersöktes med resultat: mera gift än tillåtet.

Alla dessa tapeter nedrevs nu och köpte husvärden nya sådana också under försäkran om deras giftfrihet. Vis av skadan ville dock hyresgästen förvissa sig om sanningen härav, vadan han lät handelskemisten undersöka dem och se – även dessa tapeter var giftiga och hälsovådliga.

Slutligen vände man sig till Kåbergs tapetfabrik, varest fabrikationen sker under vederbörlig kontroll och där lyckades man äntligen erhålla en giftfri tapet.

Sedan dess har ännu fler fall av förgiftning genom tapeter kommit till vår kännedom och vi tror med bestämdhet att tusentals personer årligen dör av följderna utav dylik förgiftning.

En ung fru K. i Karlskrona dog såsom vansinnig till följd av förgiftning genom arsenikhaltiga tapeter. Giftet verkade långsamt och det var först efter hennes död som man upptäckte orsaken.

Med skäl kan man säga att giftiga tapeter är dödens hantlangare och att det är en skamlig näring att tillverka och sälja dylika lönnmördande varor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!