Ett tukthushjon, som ärver 2 miljoner dollar ~ 1883

En New Yorktidning berättar från Albany: Den 3 november ankom från en firma i New York till en i härvarande tukthus intagen straffånge vid namn Herman ett telegram av följande innehåll:

”Mottagit ett telegram, vilket underrättar oss om, att ni ärvt baron Bernsteins egendomar, uppgående till ett värde av 2 miljoner dollar. Närmare då er strafftid gått till ända.”

Arvtagaren var, då telegrammet anlände, sysselsatt med skomakeriarbete.

Han är en liten, högdragen karl med ljust hår, blå ögon och ett tilltalande ansikte. I september 1882 dömdes han för förfalskningsbrott till två års straffarbete. Hans porträtt finns i banditgalleriet i polisens huvudkvarter och kommer att sändas till myndigheterna i åtskilliga landsdelar.

Efter vad han nu tillstår, är Herman inte hans rätta namn, utan han har antagit detta för att inte dra skam och vanära över sin familj. Baron Bernstein var hans farbror, och han själv har hustru och flera barn i Frankfurt-an Maine.

Herman har fört ett mycket äventyrligt liv.

Han studerade i Heidelberg och avlade redan vid 24 års ålder en lysande läkarexamen. År 1861 kom han till Amerika, inträdde i unionsarmén och tjänstgjorde under kriget som läkare samt skördade därvid stor ära. Efter kriget erhöll han anställning vid Bellevuehospitalet i New York. Han säger sig aldrig ha smakat starka drycker eller rökt tobak. Vad som störtat honom i olycka, var hans otyglade passion för spel.

För åtskilliga år sedan ärvde han 65 000 dollar, vilka han inom ett par månader förlorade på spel.

Han talar obehindrat sju språk. En tid vistades han i Kina, varifrån han till New York Herald sände åtskilliga artiklar. Senare finner vi honom som domstolstolk i San Francisco och därefter som fånge i Chicago.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!