Andas alltid djupt! ~ 1891

Långa, djupa, fullständiga andetag är ett mycket väsentligt villkor för hälsa och välbefinnande.

Men andningen bör försiggå med sluten mun. Det finns nämligen en mängd damm och bakterier i luften, vilka fastnar i näsans hår och slemhinna, då man andas genom näsan, men som far ned i luftstrupen och lungorna när man andas genom munnen.

En god hälsokur är att om morgnarna ute i fria och möjligast rena luften andas ett 50-tal mycket djupa andetag; det renar blodet, stärker lungorna och gör avsöndringsorganen verksamma.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!