Antisemitismens vågor över Sverige ~ 1889

Den ohyggliga tidsströmning som kallas antisemitism lär nu verkligen på fullt allvar komma att välva sina grumliga vågor även över Sverige.

Det har nämligen väckt ett visst uppseende att i dagarna en antisemitisk förening bildats i Stockholm. Den lär räkna sitt upphov från samma källor varifrån norsk okynnespolitik emanerar.

En av förbundets stadgar lyder sålunda: ”Vill ni förbinda eder att på alla hederliga sätt förhindra såväl judarna som alla andra religions- och samhällsfientliga element att vinna något inflytande i vårt land?”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!