Arbetskraften ~ 1898

Arbetskraften är den starka
roten till all rikedom.
Utan den all världen vore
blott en öken, vild och tom.

Vill du goda frukter njuta,
vill du vackra blommor få,
vill du se att trädet växer,
vårda dig om roten då.

Ser du molnet, som där tårögt
svävar över jord och land,
ej blott kronan, även roten
vattnar den med samma hand.

Skola stam och krona kunna
trotsa stormens vilda hot,
måste trädet också vara
friskt och färdigt ifrån rot.

Rättighet att lagar stifta
adlar allas tänkesätt.
Hela folkets liv och odling
stämplas utav denna rätt.

Hos envar, som lagen ställer
Utom fria männens krets,
smyger tanken lätt att lagen
honom krossar med sin spets.

För sig själv är rikedomen
blott en hägring knappast mer,
att som statsmakt upp den höja,
är att trycka mänskan ner.

Lätt att varje börda bliva,
får man själv den lyfta på,
under det man åter dignar,
att som andras lastdjur gå.

Styrkan växer i vår känsla
av att handlingen är fri,
feghet eller uppror åter
växa upp ur slaveri.

Staten uppå samma vågskål
måste väga en och var,
såsom människa allenast
samma vikt var mänska har.

Samma träd och samma frukter
oss naturen ger vid hand;
samma folk och samma lagar
höves ett och samma land.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!