Att bibehålla blommor länge friska ~ 1890

Lite salpeter eller soda blandas i vattnet och blommorna som står däri håller sig friska i fjorton dagar · Skånska Veckobladet, 1890

Lämna ett svar

error: Content is protected !!