Att hålla döende personers händer ~ 1889

För en döende eller en mycket sjuk person är det alltid en outsäglig tröst och lindring om någon håller hans hand, och den hand som räckts den döende får inte fråndras honom förrän hans ande för alltid flyktat.

Det meddelar en känsla av deltagande, som styrker och uppehåller hans mod under den sista striden.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!