Att läsa högt ~ 1901

Att läsa högt är så hälsosamt att medicinska auktoriteter livligt förordar det till gagn för både kropp och själ.

Sir Henry Holland säger att personer som har anlag för lungsjukdomar bör regelbundet läsa högt eftersom de rörelser som detta medför för bröstet ömsom fyller det med luft och ömsom driver ut den igen.

Han råder även de som har svagt bröst att recitera eller sjunga på regelbundna tider, noggrant undvikande överansträngning samt med iakttagande av lämplig kroppsställning och korrekt uttal.

“Dessa regelbundna övningar av rösten” säger han, “måste betraktas såsom lika hälsosamma för andhämtningsorganen som välgörande för själva rösten.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!