August Strindberg är för närvarande mycket sjuk ~ 1885

August Strindberg är för närvarande mycket sjuk, man fruktar till och med för hans liv, skriver en meddelare. Emellertid låter han ständigt höra av sig, nu senast i danska tidningen ”Politiken”.

Inom kort utkommer även på Albert Bonniers förlag ett nytt arbete av den flitige författaren. Det har titeln ”Utopier i verkligheten”. Boken innehåller 4 berättelser, handlande om arbetet på samhällets förbättrande och om redan utförda reformförsök med lycklig utgång. Dessa berättelser spelar alla i utlandet, dels i Schweiz, dels i Frankrike och var av författaren först ämnade att kallas ”Schweizernoveller”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!