Avliden arbetarveteran ~ 1904

Natten till tisdagen avled en verklig arbetarveteran vid Skultuna bruk, nämligen f. järnsvarvaren Anders Eklund.

Född 1821 vid nämnda bruk, har han deltagit i arbetet i verkstäderna därstädes från 11 års ålder tills i oktober förlidet år efter 72 arbets- eller tjänsteår.

Frisk och kry som få, saknades E. sällan eller aldrig på sin plats. Han var en av stiftarna till bruksarbetarnas sjuk- och begravningskassa, som började sin verksamhet 1866, och deltog i dess första styrelse, skriver V.L.T:s medd.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!