Bedrägeri genom annonssvar ~ 1906

En affärsman i Helsingborg anmälde hos polisen i Uppsala, att en flicka, till svar på en i tidningen Idun inför annons, vari hon sökte plats, erhållit ett brevkort av följande lydelse:

”Uppsala den 9/11 1906. E.N. Helsingborg. Som jag är i tillfälle att anskaffa eder en mycket god plats, torde ni godhetsfullt meddela er med J. Pihl, Uppsala. Bifoga 30 öre till porto”.

I torsdags anhölls avsändaren av brevkortet. Han befanns innehar tre ordentligt förda anteckningsböcker, som utvisade, att han från senare hälften av augusti avsänt inte mindre än 153 svar på dylika annonser, och att han i 62 fall mottagit svarsskrivelser, alla troligen med frimärken till olika belopp. Vid anhållandet innehade han två sådana brev, vardera med 50 öre i frimärken.

Bedragaren är glasmästeriarbetaren J.O.S. Jonsson-Pihl, född 1886 och bosatt i Stockholm.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!