Bedrägerier mot ett försäkringsbolag ~ 1892

I London har för kort tid sedan inletts en uppseendeväckande process mot en person vid namn Barron, vilken stod i spetsen för ett sällskap som drev storartade bedrägerier gentemot ett sjöförsäkringsbolag, The British and Foreign Marine Insurance.

Barron och hans medbrottslingar hade funnit på följande: De införde till och utförde från England en mängd hästar, som assurerades för summor tio gånger större än vad de var värda. På överfarten dog hästarna – därför att de blev förgiftade – och bolaget måste utbetala försäkringssumman. Denna inbringande affär drevs en längre tid.

Nyligen dog två hästar som inskeppats i Glasgow ombord på ångaren ”Pretoria”. Assuransbolaget började emellertid dra misstankar och lät en djurläkare obducera liken. Man påträffade då en mängd stryknin, och detta ledde till upptäckten av bedrägerierna. Båda dessa hästar var försäkrade för 18 000 pund st. vardera.

Barron har satts i fängsligt förvar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!