Bisonoxarnas tragiska antal ~ 1903

En amerikansk tidning beräknar att i april 1903 i Förenta staterna fanns det åtta vilda bisonoxar i Lost Park i Colorado och 22 i Yellowstone Park i Wyoming, i Kanada 600 stycken i trakten av Stora Slavsjön. I fångenskap fanns i Förenta staterna 886 av ren ras och 227 bastarder, i Kanada 44 av ren ras och 34 bastarder samt i Europa 114 av ren ras och 14 bastarder.

Inalles skulle det sålunda finnas 630 i fritt tillstånd och 1.044 i fångenskap, då bastarder inte bör räknas med.

Ett sorgligt resultat i sanning mot de miljarder som för ett femtiotal år sedan strövade omkring på prärien.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!