”Blinda Hannas” kamp för tillvaron ~ 1904

I Åskarby, Tierp, bor en 30-årig blind kvinna, Hanna Svensson, vanligtvis kallad ”blinda Hanna”, som märkligt nog utan kommunens hjälp sedan sitt 19:de år, då hon miste ögonens ljus, själv förtjänat sitt livs uppehälle.

Hennes sysselsättning är att fläta korgar och göra rotborstar, förfärdiga barntofflor, sticka och sy m.m. Allt försäljs sedan delvis på Tierps marknad. Det är märkvärdigt att se med vilken färdighet och omsorg den arbetsamma kvinnan utför sina arbeten. En icke blind kan omöjligtvis raskare och solidare än hon förfärdiga dessa föremål, om man än vore aldrig så van. Det korgmaterial som skall vara kulört färgar hon själv.

Mynt av olika valörer kan hon mycket väl skilja på. Hon besitter även ganska god allmänbildning, som hon inhämtat av böcker med blindskrift, vilka hon fått av en person i Stockholm. Hennes föräldrar dog då hon var helt ung, skrives till U.N.T.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!