Brist på järn i mjölk ~ 1889

Mjölk innehåller högst obetydligt med järn, endast en 20-del av den kvantitet som blodet innehåller, och är således olämplig som huvudsakligaste födoämnet för personer som arbetar mycket.

För späda barn däremot, som anstränger sina krafter obetydligt, kan mjölkdieten vara nyttig samt även för sjuka. Verksamma personer fordrar mera stimulerande födoämnen.

Den blekhet man så ofta iakttar hos späda barn under den period de uteslutande uppföds med mjölk, uppkommer just av mjölkens bristande anhalt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!