De engelska sakförarna ~ 1883

De engelska sakförarna inblandar ofta i sitt tal anmärkningar rörande dem själva eller andra, när de anar sådant kunna förstärka intrycket av vad de förut sagt.

Den ryktbare Scott, sedermera lord Eldon, avslutade sålunda en gång sitt anförande med orden: ”Det enda arv jag har att lämna mina barn är mitt hederliga namn, och med Guds hjälp skall jag lämna dem detta arv oförminskat.”

Härvid började han gråta och till allas förvåning brast Milford, som inte var på Scotts sida, också ut i gråt.

”Varför i all världen gråter ni, Milford?” sade en av de närvarande.

”Jag gråter”, svarade denne, ”över att Scotts barn får ärva så litet efter sin far.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!