De kinesiska bältena ~ 1906

De amerikanska modedamerna har på senaste tiden börjat begagna bälten med kinesiska skrifttecken av silver på. Dessa tecken placeras på måfå, och damerna söker överträffa varandra i det smakfulla anordnandet av dem, utan att ha en aning om vad det blir på kinesiska språket av sammansättningen.

En dag mötte en dylik bältebärande dam på New Yorks gator en högt uppsatt kines, vilken hon kände. Kinesen stannade och betraktade bältet djupt förvånad.

– Är det inte stiligt? frågade den medvetna damen.

– Jo, sade kinesen, men inskriptionen förefaller mig besynnerlig.

– Inskriptionen! Inte står det något på mitt bälte? svarade damen.

– Jo, min vän, invände kinesen, det står: ”Giv att jag måtte få femtio pojkar!”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!