De ryska hittebarnshusen ~ 1890

Hemska saker har kommit i dagen om de ryska hittebarnshusen. Av de inlämnade barnen har 70 procent dött under första levnadsåret på grund av missvård.

Särskilda kvinnor har haft till yrke att fara omkring i bygderna och uppsamla barn till hittebarnshusen där de levererats i korgar, 6 à 8 barn i varje korg, vilka vid järnvägsresor ställs under bänkarna i 3:dje klass. Man har sedan på hittebarnshusen fått sortera korgarnas innehåll i – döda, halvdöda och livsdugliga.

Mänskligt elände!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!