Det ”märkligaste hotell i världen” ~ 1904

Det ”märkligaste hotell i världen” finns i Kalifornien på vägen mellan Santa Cruz och San José.

Kalifornien äger de största träd på jorden, och en uppfinningsrik hotellvärd har hittat på att använda en grupp av sådana jätteträd till ett lantgästgiveri, för att på detta sätt spara sig utgifterna för uppbyggande av ett hus.

Den ihåliga stammen i ett av dessa träd är inrättad som källarsal och platsen däromkring, vilken är beskuggad av ett tätt lövtak, gör tjänst som spelsalong och rökrum.

Några mindre ihåliga trädstammar har inrättats till ordinära sovrum, och i ett par träd, som står något längre bort, är hotellbetjäningen inlogerad.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!