Det nya systemet ~ 1889

Dessa veckor och da’r
Snart ej längre man har
Någon tum, någon fot,
Ej en centner ta’s mot,
Gamla skålpund och ort
Ila hädan så fort,
Liksom marker och lod
Förr ha kommit ur mod.

I det varande år
Säkert möda du får
Av det nya system –
Ett rätt krångligt problem;
Men du märker dock snart,
Om du mäter med fart,
Hur dryga tre fot
Svara metern emot.

Men då tyger och band
Ska mätas för hand,
Bör helst “halvan” du ta
För bekvämlighet bra;
Ty det metermått helt,
Äv att svängas för stelt,
Petar ögonen ut
På de kunder till slut.

Månne lita man kan
På den litern? Jag fann
Den så liten och nätt.
Jo, blott hör mig nu rätt:
Utav kvarteren tre
Fylles litern; men se!
Emot kannorna två.
Knappt fem liter förslå.

Väges peppar och snus,
Kaffe, socker, kardus,
Du, helt gramse på gram,
Bör ej stå där med skam.
Hektogrammen två par
För ett skålpund du ta’r.
Två och halv gång en mark
Gör ett kilo (väl stark).

Sotig kol-läst till sist
Ska förvandlas helt visst,
Får helt annan fason,
Lik den “stympade kon”,
Hektoliter ett tjog
Gör nu lästen Men råg.
Fyra fot nära nog
Går per hekto med fog.

Nu systemet är byggt
uppå tiotal tryggt.
Häktas ihop hundra gram,
uppstå strax hektogram;
Kilas tusen i ett:
Kilogram kallas det:
Hektolitern också
Hundra liter månd’ få.

Men om den gamla tiden är dig kär.
Du än de gamla mått begagna lär,
De gamla vikter likaså, men vet
Att femti kronors böter kostar det.

Och om du tröttnar på all nyhets bråk
och söker landsbygd, som är fri från pjåk,
Beger dig ut på resa angenäm.
Flyr bort från bryderi med nytt system,

Då först du råkar riktigt illa ut,
Ty även gamla milen tagit slut.
För nymil, tio kilometer lång,
Milstolpar makas ihop med buller, bång!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!