Död i ödemarken ~ 1906

En förtvivlad strid för livet tycks lappmannen J. Persson Pokka i lördags åtta dagar ha utkämpat.

Han hade på lördagen besökt Kiruna för inköp av livsförnödenheter, vilka han skulle befordra till sitt hem med släde, förspänd med två renar. För att komma dit måste han passera den 2 ½ mil långa sjön Paitajärvi. Där syns isen ha brustit under renarna. Spår i snön utvisar hur Pokka förgäves sprungit omkring för att nå land. En ohygglig kamp för livet hade han tydligen utkämpat för att komma upp ur en vak, i vilken han fallit. Med kniven hade han sökt hålla sig uppe vid iskanten. Då han slutligen lyckades komma upp, syns han ha varit för utmattad för att kunna rädda sig.

Då Pokka inte hemkom, hade man genast börjat söka efter honom. Först i lördags fann man liket på sjön. Det upptäcktes därigenom att renarna, vilka befriat sig från lasset, flutit upp och befanns infrusna i isen, så att hornen var synliga.

Pokka var omkring 45 år gammal. Han efterlämnar hustru och 5 barn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!