Dynamit i brasan ~ 1899

Det lär inte sällan förekomma, att man på landet plägar förvara sprängämnen i eldstäder, som stå obegagnade.

Att ett sådant oförsvarligt tilltag kan ha stora vådor med sig blev tydligt i måndags vid Speteby i Lerbo socken.

Ägaren av stället, Adolf Pettersson, hade för tillfället i spisen i ett verkstadsrum förvarat 6 stycken dynamitpatroner och 3 knallhattar.

Frun på stället fick så nämnda dag anledning att göra upp en brasa just i samma spis.

Resultatet blev en våldsam explosion med följd att hela verkstadshuset ramponerades och hustruns ena ben avslogs av en sten. Ett under var att hon slapp undan med livet. Den skadade blev genast transporterad till Flens lasarett.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!