Emigranters öde i Brasilien ~ 1892

En ung svensk, anställd vid en järnväg i Posadas Miscones, Argentina, berättar följande i brev till anförvanter i Stockholm, daterat den 15 april.

För några dagar sedan ankom hit till fots en ung svensk C. J. Stolpe från Sundsvall, vilken för att träffa någon svensk (han kan inte tala något annat språk än svenska) tillryggalagt 550 kilometer och passerat många städer utan att träffa någon landsman, förrän han helt oförmodat träffade mig.

Han hade kommit till Brasilien med ”Östersjön” (enkom förhyrd för emigranter) tillsammans med sin familj, fader, moder och syskon; då de väl kommit iland insjuknade den ene efter den andre i klimatfeber, och inom en månad var hela hans familj begraven och så begav han sig på vandring.

Jag har nu hjälpt honom till arbete hos en tysk garvare.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!