En barbarisk duell ~ 1889

Tidningarna i Mexiko berättar följande om en duell på knivar, som skall ha ägt rum mellan en indian och en mexikansk kreaturshandlare.

Duellen mellan dessa två män, vilka länge hatat varandra, utgjordes av en rad så ohyggliga uppträden att man knappast kan skildra dem.

Enligt villkoren för duellen skulle var och en av de kämpande växelvis räcka fram sin vänstra hand till sin motståndare och denne skulle nu ha lov att med ett knivstick eller knivhugg skära ett finger av den andres hand och om någon av dem därunder visade minsta tecken till svaghet, så hade den andre rätt att genast stöta en kniv i hans hjärta.

Vid daggryningen begav sig indianen och mexikanaren, vardera åtföljda av ett vittne, till mötesplatsen. Man drog lott om vem som skulle begynna och indianen blev härvid den lycklige. Han tog sin motståndares hand och med ett snitt skar han pekfingret av.

Mexikanaren utstötte inte ett ljud. Han tog nu sitt vapen och skar av tummen på sin motståndare. Slakteriet fortfor i djupaste tysthet utan att någondera med klagan eller ansiktsförvridning lät förstå vilka lidanden han hade att uthärda.

Vardera hade redan mistat fyra fingrar, då indianen gjorde sig redo och ytterligare lemlästa motståndarens hand. Mexikanarens vittne, som förskräcktes över den mängd blod hans kamrat hade mistat, grep hastigt sin revolver och sände indianen en kula i hjärtat.

Mexikanaren och de två vittnena blev arresterade, men antagligen är den förre död innan han hinner inställa sig inför rätten, ty hans tillstånd var förtvivlat.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!