En fasaväckande olyckshändelse ~ 1899

En fasaväckande olyckshändelse inträffade för några dagar sedan vid Holmens sulfitfabrik vid Loddby, Östergötland. En 45-50-årig arbetare Ekström blev vid tömning av en panna för trämassekokning ihjälkokt.

Pannan var i det närmaste tömd, och Ekström gick ned i densamma för att ta bort vad som ännu kunde vara kvar. Antagligen har han då svimmat, eftersom värmen i pannan nyss förut varit 130 grader.

Några andra arbetare lär vid tillfället inte ha uppehållit sig vid olycksstället, utan befunnit sig på avstånd därifrån. Man lär undrat över, att Ekström dröjde så länge med att åter komma upp igen, och slutligen ska man ha börjat ana oråd.

Efter ungefär en timme blev han upptagen, men var då död och hade bokstavligen kokats ihjäl, skinnet och köttet föll från benen.

Det trämassekok, som förorsakade olyckshändelsen, var, enligt uppgift, det första, som företagits på fabriken, vilken är nyanlagd.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!