En god orlovssedel åt domaren på Samoa ~ 1892

Överdomaren Cedercrantz har som bekant i en del amerikanska och engelska tidningar oupphörligen angripits, därför att han hållit det europeiska slöddret på öflocken i tygel, allt till förmån för de infödda.

Dessa syns ock numer ha fått ögonen öppna för det sakförhållandet att överdomaren är deras vän och karl för sin hatt. Detta framgår även av följande i ett brev till Sm.-P:n:

I slutet av april hade överdomaren tillkallat deras excellenser guvernörer och domare i landet, för att de måtte invigas i sina nya värdigheter. Förut hade han skrivit en lag om ordnandet av förvaltningen och rättskipningen i landet. Till dessa dignitärer hölls fosterländska tal, och föreskrifter lämnades dem att rätt sköta sina befattningar.

Det är kostligt att höra dessa gamla män kalla den unge överdomaren för sin fader och sig själva hans barn. Ett par gånger har de i sina tal sagt till honom att ”ni är den enda vite man som inte sagt oss en osanning”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!