En husmoders bestyr ~ 1906

Husmor har ett huvudbry!
Varje dag är plågan ny.
Ingen möda får hon sky.
Sockra, salta, sylta, sy!

Allt ska husmor tänka ut,
Laga strumpa, lappa klut,
Rätta barnen var minut,
Lära man och pigor hut.

Husmor lever för sin plikt.
Minsta småsak blir av vikt.
Allt ska genom såll och sikt.
Husmors slit är ingen dikt!

Husmor gnyr och husmor gnor…
Trevnaden blir dock inte stor.
Felet, så som många tror,
Ytterst i metoden bor.

Husmor, lyss till fåvitskt prat!
Lär att stundom vara lat!
Bättre lynne, sämre mat!
Mera löje, mindre gnat!

Glädjens mod är framför allt
Hemmets krydda, hemmets salt.
Mången frös och mången svalt
Glatt i hem, där det var allt.

Husmor, hemmets värn och grund,
Sköt din syssla, god och sund!
Var i de dinas rund
Sen din bästa feriestund!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!