En japansk förordning ~ 1800

Hos en engelsk reseskrivare, Thomson, läser man följande:

”Under mitt vistande i Jedo, Japans huvudstad, innehöll ett nummer av Japanska hovtidningen följande kejserliga befallning:

’Alla landets unga invånare anbefalls härmed att beflita sig om att växa. De, som i sitt tjugonde år befinns ha i detta hänseende varit så försumliga, att de ej upphunnit två och en halv aln, ska en gång varje dag offentligen pryglas med bamburör, tills de utsträckt sig till besagda längd’.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!