En komisk händelse ~ 1888

En komisk händelse tilldrog sig helt nyligen i Högfors älvgren, berättar den finska tidningen Kotka. Två stockflötare, vilka under sitt arbete rodde i en mindre båt, märkte plötsligt ett djur komma simmande över älven. Vid närmare betraktande befanns djuret vara en grävling (meles taxus).

Då männen inte lyckades ta djuret av daga med årorna fattade den ene tag i dess bakfötter och den andre i öronen och de lyfte sålunda upp det med en knyck i båten. Väl i båten rusade det ilskna djuret mot den ene av karlarna och visade sina respektabla tänder. Denne blev då så förskräckt att han hals över huvud kastade sig i älven för att simmande rädda sig undan det rasande djuret. Härefter vände sig grävlingen lika hotfullt mot den andre, vilken följde exemplet och även kastade sig i vattnet. Segerstolt befann sig grävlingen nu ensam i båten som gled sakta utför strömmen.

En tredje flötare, som skrattande åsett striden tillsammans med andra, skyndade kamraterna – som klängt sig fast vid stockbommarna – till undsättning, efter att likväl först ha slagit ihjäl grävlingen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!