En lustig inre missionär ~ 1871

I “Bergens Adr.” läses: En här i staden hemmahörande hantverkaregesäll, vilken flera gånger hade varit arresterad för fylleri och åtskilliga galna tillställningar, fick nyligen idén att för omväxlings skull försöka sig på en allvarligare genre.

Han reste nämligen ut till en inre missionsförening i Fjelds prästgäll och höll där några religiösa föredrag, vilka var tämligen bra, varpå han antogs till inre missionär och utrustades med böcker och andra nödvändigheter samt även bemyndigades att ta upp diverse pengabidrag hos föreningens medlemmar. Det sistnämnda försummade han inte, och han sålde även en hop böcker.

Alla pengar som han på så sätt fick in gick åt till “förtäring”. Mindre ivrig var han att sköta sitt egentliga kall, eftersom han snart lämnade sitt “verksamhetsfält” och for till Bergen, där han tog anställning hos en gatusångare som positivdragarelärling och levde om lusteliga. Då missionsföreningen fick veta detta angav den honom och lät kalla honom till domstol.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!