En man utför Trollhättefallen! ~ 1892

En mycket uppskakande olyckshändelse inträffade därstädes måndags middag kl. ½ 2.

Tre av Strömbergs kvarns arbetare skulle till kvarnen i en större eka forsla 52 säckar råg. Två man satt vid årorna och den tredje, förmannen Oskar Olsson, skötte styråran.

Olsson synes vid detta tillfälle ha styrt något för långt utåt strömmen, med påföljd att ekan kom ut i den starka strömfåran och drogs med nedemot Gullöfallen. När de båda roddarna märkte denna olyckliga vändning hoppade de genast i vattnet och lyckades ta sig iland.

Även Olsson hoppade härefter ur ekan, men hade redan kommit för långt ned för att, okunnig i simkonsten som han var, kunna bärga sig. Ekan gick med svindlande fart utför vänstra Gullöfallet och var inom få sekunder splittrad i tusentals bitar. Olsson gick utför det högra Gullöfallet. När han såg all räddning omöjlig vinkade han två slag med mössan till farväl åt på stranden varande personer. I nästa ögonblick var han försvunnen i det sjudande fallet.

Vid Önan uppfiskades den presenning, vilken varit lagd över rågsäckarna, samt två så gott som tomma påsar här och var sönderslagna.

Vid Olidehålan, där man hade största utsikt finna Olssons lik, vaktades hela eftermiddagen. Här dansade runt delar av ekan, en åra, den omkomnes träskor samt mössa. Hans lik syntes dock inte till. Även längre nedåt älven gjordes efterforskningar båtledes.

Oskar Olsson, endast 27 år gammal, var en synnerligen duglig arbetare och omtyckt av arbetsgivare, förmän och kamrater. Han efterlämnar hustru och tre barn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!