En moder, som rymmer från sina fem barn ~ 1882

En moder, som rymmer från sina fem barn, är dagens sorgliga tilldragelse i Ekebyborna socken, skrivs till Östg. C.

Det är en händelse, som desto bättre, ej hör till de ofta förekommande och som ger anledning till reflektioner av allt annat än glädjande beskaffenhet.

Mannen, en torpare vid Ulfåsa, emigrerade till Amerika för två år sedan, efterlämnande i hemmet hustrun med sex barn, det äldsta omkring 12 år.

För omkring fjorton dagar sedan anträdde hustrun i största tysthet den långa färden över Atlanten, kvarlämnande i det torftiga hemmet fem telningar, medtagande det minsta av barnen på resan.

Socknen får nu dra försorg om vården av de efterlämnade ungdomarnas uppfostran, såframt det inte faller föräldrarna in att sedan de kommit sig för i det nya landet återfordra dem.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!