En ny stärkande dryck ~ 1891

I Paraguay och norrut till i närheten av Rio de Janeiro växer en evigt grönskande buske eller ett litet träd, som har det botaniska namnet Ilex paraguayensis. Det växer vilt och finns endast i de stora skogar som tillhör regeringen. Denna ger mot en betydlig avgift köpmän tillåtelse att skörda träden. Denna skörd utförs av lejda indianskaror, som slår läger djupt inne i skogarna, där de uppehåller sig halva året om, sysselsatta med insamling och preparering av bladen, som uppristas, pulveriseras och inpackas i skinn, innan de kommer i handeln. Förr i tiden försökte jesuiterna att odla trädet och det skall ännu finnas några små plantager kvar efter dem, men de lyckades dock inte förädla trädet. Det är nära besläktat med det hos oss och på andra ställen i Europa växande benvedsträdet, vars blad av bönderna i Tyrolen och Schwarzwald begagnas som te.

Av det ifrågavarande trädet bereder sydamerikanerna en dryck, som oriktigt fått namnet maté, vilket egentligen betyder en bägare av en pumpa, ur vilken drycken i allmänhet förtärs på det sätt att den uppsugs med tillhjälp av ett 6 à 7 tum långt rör, den s.k. ”bombillan”, vars ena ände är kulformig och försedd med små hål, vilka tjänstgör på samma sätt som en tesil. Hos förmögnare personer är både matébägarnas fot och ”bombillan” av silver.

I södra Amerika, där maté har varit känt av de civiliserade nationerna ända sedan slutet av 17:de århundradet, begagnas nu denna dryck av mer än 10 000 000 människor. Infödingarna har begagnat sig av densamma sedan urminnes tider. Nu utförs från Brasilien mer än 14 000 000 kilogram matéblad årligen.

För Sydamerikas befolkning är maté alldeles ovärderligt. Det är det första man frågar efter om morgonen, innan man njutit någon föda. I synnerhet vid strängt arbete är maté uppskattat som en stärkande och upplivande dryck. Gruvarbetare kan inte vara utan densamma; den hör dessutom till den reglementerade provianteringen för trupperna. Det sägs även att det var maté som uppehöll livet på den bekante doktor Tanner i New York, då han höll sina 40 dagars fasta.

Märkligt nog innehåller maté ungefär samma verksamma beståndsdelar som kaffe och te, ehuru den tillhör en helt annan växtfamilj. Framför dessa drycker har maté dock den fördelen att den inte åstadkommer sömnlöshet och hjärtklappning, vilket hos många är tillfället med kaffe och te. Prof. Couty, som för någon tid sedan skrev en avhandling om maténs inverkan på människokroppen, lät under en veckas tid en person ta stora kvantiteter därav för att se om drycken var skadlig, men han kunde inte upptäcka några ogynnsamma verkningar av densamma. Både kaffe och te innehåller liksom maté ett eget växtämne som kallas kaffein (tein, matein) samt garvsyreliknande ämnen jämte ett egendomligt luktämne.

Sydamerikanen bereder drycken på följande sätt: Man lägger först litet socker och slår litet varmt vatten i pump-bägaren, sätter därpå till bladen och fyller så bägaren till brädden med kokande vatten eller mjölk. Stundom tillsätter man istället för mjölk något citronsaft. Européerna bereder maté på samma sätt som kinesiskt te.

Av europeiska länder är det förnämligast i Schweiz och delvis i Frankrike som matén fått utbredning. I det förstnämnda landet har det varit i bruk under de senaste 10 à 15 åren. Drycken har en egen arom, som européerna inte alltid i början tycker om, men har man fått smak på densamma, så överger man inte drycken. Den som inte förr smakat densamma bör komma ihåg att inte tillaga den alltför stark samt att den bör stå och dra i goda 10 minuter. Den bör vara mycket varm då den dricks. En stor förtjänst hos maté är dess stora prisbillighet. Kilot kostar endast 4 kronor och man kan dessutom begagna samma blad flera gånger. För arbetare kommer maté att bli av stor nytta. Även andra ska snart göra den erfarenheten, att den fullständigt kan ersätta vårt vanliga te och till en stor del även kaffet.

Man har även fabricerat en läskedryck av matébladen i det de verksammaste beståndsdelarna utdragits ur dem. Denna dryck, ”Camiri”, liknar mycket hembryggt öl och lär utan tvivel få en stor utbredning emedan det är en välsmakande dryck, som inte innehåller alkohol. Namnet Camiri härstammar från själva trädet, som på de inföddas språk heter Caa. Den ifrågavarande drycken kan redan erhållas i Kristiania.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!