En roman från kriget ~ 1904

Från Moskva berättas att bland manskapet vid en av de sibiriska reservbataljonerna en ung, synnerligen vacker man vid namn Liatnikoff befann sig. Han tjänstgjorde som ordonnans åt en ung subalternofficer.

Liatnikoff var särdeles omtyckt av sina kamrater för sitt muntra sinnelag och sin färdighet i danskonst, men man skämtade med honom för hans kvinnliga utseendes skull.

Den 22 februari hade Liatnikoff oturen snava och bryta benet av sig. Han förklarade emellertid att han inte ville komma på sjukhuset, och vägrade att låta undersöka sig. Slutligen lades han med våld på en bår och fördes till sjukhuset. Då han kom dit var han medvetslös och badade i blod. Han hade under vägen avskurit en pulsåder.

Läkarna blev nu högst förvånade, då det visade sig att Liatnikoff var en kvinna. Hon hade varit officerens älskarinna och, ehuru blott 18 år, hade hon lyckats övertala honom att ta henne med i kriget.

Tre dagar senare, då flickan var döende på grund av blodförgiftning, bad hon sin älskare att låta viga sig med henne. Men han vägrade, varpå hans kamrater avbröt allt umgänge med honom. Två dagar efter flickans död sköt han sig en kula för pannan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!