En sällsynt handling av självuppoffring ~ 1890

I närheten av den belgiska byn Charleroi kom för ett par dagar sedan ett persontåg i full fart, körande mot ett annat i samma riktning kommande. Växeln var inte i stånd, så att tågen kunde komma in på ett annat spår, och en olycksbringande sammanstötning syntes oundviklig.

I sista ögonblicket kastade växlaren sig ned på marken emellan skenorna och höll med båda händerna den järnstång som förbinder skenorna och bragte sålunda det ena tåget över på ett annat spår. Tåget brusade fram över honom utan att tillfoga honom någon skada, han reste sig därpå lugnt upp och ingen av de resande hade en aning om den stora fara, från vilken de frälsts genom den simpla arbetarens mod och kallblodighet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!