En sjökapten med alla examina ~ 1894

En sjökapten med alla examina men utan förmögenhet önskar härmed lära känna en ung dam, ägarinna av några tusen kronor att insätta i fartyget, för ingående av äktenskap.

Intressenter bör lämpligen utan dröjsmål lämna svar till “Barbados 107”, Giftermålstidningen, Stockholm.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!