En skräddare på äventyr ~ 1890

Väl nedpackad i en korg med påskrift: ”Var försiktig!” ”Denna sida upp!” osv. kom för några dagar sedan en levande skräddare resande från den österrikiska till den franska huvudstaden.

Mannen heter Herman Zeitung och har varit bosatt i Berlin, där han gjort konkurs. Då han var en duktig tillskärare och dessutom hade uppfunnit en ny fason på dräkter för damer, hoppades han att kunna göra sin lycka i Paris, men hade inte penningar för resan dit.

Han lät sig dock inte skrämma av denna svårighet. Han fick fast på en stor korg, stoppade den med halm och lade sig sedan i den, medhavande bröd, pölsa och öl till reskost. En god vän spikade på locket, skrev på den nödiga utanskriften och skickade korgen till järnvägsstationen. Härifrån befordrades skräddaren tvärs igenom Österrike, Bayern, Würtenberg och Elsass till Paris – en liten nätt tur, som varade nära på 30 timmar.

Resan var inte behaglig, berättar han; han utstod fruktansvärda kval. Han kunde varken äta eller sova och blev knuffad och stött alldeles ohyggligt vid av- och pålastningarna. På samtliga ställen höll hans korg på att krossas under en mängd andra saker.

Äntligen märkte han, när han var kommen till sin bestämmelseort och att hans korg stod på en järnvägsstation i Paris. Han begynte att hosta så att folk lade märke till honom och öppnade korgen. Tullbetjänterna blev inte litet förvånade då en liten man med röda mustascher sprang fram och tilltalade dem på ett språk som de inte förstod. De förde skräddaren till polisen, som tog vara på honom, trots hans försäkran att han ville betala resan så snart han hunnit förtjäna litet penningar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!