En sorglig olyckshändelse ~ 1884

En sorglig olyckshändelse inträffade – berättar K. Tidn. – den 4 dennes vid Åby bruk i Horn socken, då smeden Dalskogs ende son, omkring 12 år gammal, gav sig ut för att meta lax i strömmen.

Över timmerrännan hade han anbragt en bräda, men denna hade antagligen glidit undan med den påföljd att gossen störtat i vattnet och drevs med strömmen ut i sjön Åsunden. Arbetaren Holms son stod i närheten och såg då olyckan skedde, varför han genast sprang efter hjälp, som också ögonblickligen anlände, men gossen var försvunnen.

Märkligt är att ännu vidskepelsen kan vara så stor att personer som gör anspråk på att anses för förståndigt folk, kan hitta på sådana idéer som att ro ut med en tupp i en båt, den förmening att tuppen skall gala då båten passerar platsen där liket ligger. Om de antingen inte råkade platsen eller tuppen inte var i galtagen vet meddelaren ej, men någon nytta medförde rekognoseringen i tuppens sällskap i alla fall inte. Även var det fråga om att kasta ut ett bröd med ett hål i mitten uti vattnet; det skulle då göra halt då det kom på den sökta platsen. Detta försök lär dock inte ha bragts i verkställighet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!