En stad utan män ~ 1904

I England finns en stad där det endast bor kvinnor. Staden, som heter Duxhurst och ligger vid Reigate, är byggd av engelska absolutistkvinnor och består av en mängd små hus.

Kolonins president är lady Henry Somerset. Duxhurst är en filantropisk anläggning, avsedd för att rädda kvinnor som håller på att gå under emedan de är hemfallna till dryckenskap. Det är mest arbetarhustrur som kommer dit. Det är av fri vilja de kommer, emedan de själva märker att hemmet lider under deras förskräckliga last och deras män övertalat dem till att söka bli botade på denna plats. De sysselsätts på lämpligt sätt med trädgårdsskötsel, fruktodling, korgflätning, husliga arbeten osv. Allteftersom tillfrisknandet går framåt, blir deras arbete så utmärkt att produkterna från kolonin nästan alltid får premier när de sänds till utställningar. När en kvinna blivit fullständigt botad återvänder hon till sitt hem.

Utom kvinnorna bor en del små barn i ett litet hus i kolonin. Det kallas ”Fågelboet”, ligger i kolonins utkant, och där mottas små stackars barn från London, som största delen av sitt liv fått leva av torrt bröd och – brännvin. Man kan inte göra sig ett begrepp om deras eländiga tillstånd, när de kommer ut, men kolonin har haft glädje av sin verksamhet för dessa barns räddning. Icke få av dessa stackare har återfått sin kroppsliga och andliga hälsa och förlorat sin skygghet för människor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!