En ulv i fårakläder ~ 1889

Slöjdläraren A.P. Jonsson i Follnäs har häktats för försök till giftmord på sin hustru. Av rannsakningen vid domstol framgår att den nu 45-årige mannen som i 23 år varit gift med sin hustru fört ett lättsinnigt liv och inlåtit sig i kärleksförbindelser med andra kvinnor.

Han har en tid varit medlem av Sorunda missionsförening samt en tid verkat som predikant. På tal om denna verksamhet har han själv sedan han måst utgå ur missionsföreningen sagt: ”det var så roligt att tala, så att gubbar och barn grät” och ”det var så trevligt att gå bakom fruntimren när de sjöng, och se i deras sångböcker, ty då gick det så bra att ringa i de himmelska klockorna.” Då han sagt detta hade han pekat på bröstet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!