Ett ägg med fönster i ~ 1890

För att kunna iaktta kycklingens utveckling i ägget under kläckningstiden har en fransk naturforskare nyligen utfört följande intressanta experiment:

Han lösgjorde ett stycke av skalet, ungefär så stort som en ärta, på två ställen, dock så, att den mjuka hinna som bekläder skalets insida inte i något avseende skadades. Därefter klistrade han fast små tunna glasskivor över hålen, så att han fick liksom ett par små fönster, genom vilka han kunde iaktta allt som tilldrog sig inne i ägget.

Detta insattes därefter i en kläckningsapparat, där det medels tillhjälp av ett urverk vändes runt en gång i timmen.

De första 12 timmarna kunde inget märkvärdigt observeras. Men strax därpå började så småningom konturerna av kycklingens huvud och kropp att bli synliga. Efter 24 timmars förlopp iakttog man hjärtats första rörelse, och efter 48 timmar visade sig två blodkärl i vilka blodet pulserade. Efter 70 timmar syntes vingarna och första begynnelsen till hjärnan, näbbet, för- och bakhuvudet.

Mot slutet av femte dygnet blev levern synlig. De första frivilliga rörelserna hos fostret iakttogs efter 131 timmars förlopp; efter 138 timmar framträdde lungor och magsäck och 4 timmar senare de övriga inälvorna, njurarna och ”överkäken”.

Hjärnans slemmiga massa började anta fastare konsistens sjunde dygnet på morgonen. Efter 190 timmar öppnade näbbet sig för första gången och bröstbenet bekläddes med kött. 4 timmar senare framträdde bröstbenet och efter 219 timmar började revbenen växa ut. Vid den 236:te timmens början hade näbbet blivit grönt, och det var tydligt att kycklingen skulle ha rört sig om den tagits ut ur skalet. 4 timmar senare visade sig fjädrarna och under den 264:de timmen ögonen. Då 335 timmar gått, öppnade och slöt kycklingen näbbet, som om den snappade efter luft. Efter 551 timmar hördes det första skriket från den lilla fången, som nu raskt utvecklade sig och i fullfärdigt skick bröt sig ut ur skalet i rätt tid.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!