Ett hypnotiskt mål inför domstol ~ 1889

Dom i ett hypnotiskt mål har i dagarna fallit inför domstol i Nürnberg i Bayern.

Den 26 sistlidna juli månad intog handelsbetjänten Leonard Pütz förfriskningar på Café de l’Orient. Han serverades av ett fruntimmer, och han uppmanade henne att ihärdigt skåda honom in i ögonen. Hon lydde, och det dröjde inte länge innan hon föll i en djup sömn, ur vilken hon dock uppvaknade om ett par minuter. Pütz upprepade en halv timme senare och med ännu större framgång sitt försök. Flickan som kände sig sömnig, hade dock styrka att släpa sig till ett angränsande rum, och där inslumrade hon så djupt att kaféägaren och hans hustru under en halv timmes tid fåfängt försökte väcka henne. Förskräckta skickade de efter en läkare.

Läkaren inblåste luft i patientens lungor och försökte att med åtskilliga medel reta hudsystemet, men inget hjälpte. Slutligen lade han handen på den unga flickans ansikte och sade med befallande röst:

– Vakna!

Den sovande reste sig, såg sig förskräckt omkring och sade:

– Är mannen med de förskräckliga ögonen kvar?

Man lugnade henne, och hon återtog sin tjänstgöring. Pütz stämdes inför domstol, som dock frikände på den grund att en ung flicka borde veta vilka faror som ligger fördolda i hypnotismen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!